Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 

Přihláška do MŠ, jeslí, ozdravný pobyt
100Kč
Posudek k řízení motorového vozidla
300Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti / nezpůsobilosti k TV
100Kč
Posudek na zotavovací akce - tábory, školy v přírodě,         lyžařské kurzy (platnost 2 roky)
150Kč
Přihláška na VŠ, SŠ včetně posudku
100Kč
Aplikace nepovinného očkování
200Kč
Vypsání úrazové pojistky, bodového ohodnocení úrazu
200Kč        
Potvrzení o zdravotním stavu do zahraničí                                   
150Kč
Vystavení zdravotního a potravinářského průkazu
Posudek + vyšetření k práci / pouze brigáda rizika I. / 
150Kč

300 Kč

Vyhotovení duplikátu očkovacího průkazu                                    
100Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu
150Kč
Potvrzení svářečský průkaz
150Kč 
Potvrzení pro soud                                                                             
150Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost                      
100Kč
Vypsání lázeňského návrhu na vlastní žádost
200Kč
Aplikace náušnic - nastřelení (včetně 1 páru náušnic                   dle vlastního výběru)
500-600Kč
Kopírování lékařských zpráv (formát A4)                         
5Kč / str.

 

Upozornění: Nemocní pacienti mají VŽDY přednost před vyřizováním formulářů!

Doneste požadovaný formulář den předem a budete jej mít druhý den připravený u sestřičky.

Netýká se výpisu úrazových pojistek - zde je lhůta min. týden od zažádání výpisu.