Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 

Přihláška do MŠ, jeslí ( druhá a každá další přihláška 50Kč ), přihláška na VŠ vč. posudku 
200Kč
Posudek k řízení motorového vozidla                                                                                                
500Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti / nezpůsobilosti k TV
200Kč
Posudek na zotavovací akce - tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy   (platnost 2 roky)
250Kč
Přihláška na SŠ včetně posudku, ozdravný pobyt, lékařské potvrzení na vlastní žádost
250Kč
Aplikace nepovinného očkování inj. ( per os 150 Kč )
250Kč
Vypsání pojistné události- úraz - dle rozsahu 
350-400Kč        
Potvrzení o zdravotním stavu do zahraničí                                   
300Kč
Vystavení zdravotního a potravinářského průkazu
 
Posudek + vyšetření k práci / pouze brigáda rizika I. / 
250Kč
 
350 Kč
Vyhotovení duplikátu očkovacího průkazu                                    
250Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu
250Kč
Potvrzení svářečský průkaz
300Kč       
Vypsání lázeňského návrhu na vl. žádost, potvrzení pro soud                                                          
350Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost   
300Kč
Příprava a vyhotovení kopie zdravotnické dokumentace
350Kč
Sáček na moč pro kojence             
15Kč
Kopírování lékařských zpráv (formát A4)                         
10Kč/st.
 

Upozornění:   Nemocní pacienti mají VŽDY přednost před vyřizováním formulářů!

Doneste požadovaný formulář den předem a budete jej mít druhý den připravený u sestřičky.

Netýká se výpisu úrazových pojistek - zde je lhůta min. 2 týdny od zažádání výpisu.