Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 

Přihláška do MŠ, jeslí
100Kč
Posudek k řízení motorového vozidla                                                                                                
300Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti / nezpůsobilosti k TV
100Kč
Posudek na zotavovací akce - tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy   (platnost 2 roky)
200Kč
Přihláška na VŠ, SŠ včetně posudku, ozdravný pobyt
200Kč
Aplikace nepovinného očkování
200Kč
Vypsání pojistné události- úraz - dle rozsahu 
200-300Kč        
Potvrzení o zdravotním stavu do zahraničí                                   
200Kč
Vystavení zdravotního a potravinářského průkazu
 
Posudek + vyšetření k práci / pouze brigáda rizika I. / 
200Kč
 
300 Kč
Vyhotovení duplikátu očkovacího průkazu                                    
200Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu
200Kč
Potvrzení svářečský průkaz
200Kč       
Vypsání lázeňského návrhu na vl. žádost, potvrzení pro soud                                                          
200Kč
Lékařské potvrzení na vlastní žádost, výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost   
200Kč
Příprava a vyhotovení kopie zdravotnické dokumentace
200Kč
Aplikace náušnic - nastřelení (včetně 1 páru náušnic dle vlastního výběru)
500-
600Kč
Kopírování lékařských zpráv (formát A4)                         
10Kč/st.
Sáček na moč pro kojence                                                                                                                10Kč

 

Upozornění:   Nemocní pacienti mají VŽDY přednost před vyřizováním formulářů!

Doneste požadovaný formulář den předem a budete jej mít druhý den připravený u sestřičky.

Netýká se výpisu úrazových pojistek - zde je lhůta min. 2 týdny od zažádání výpisu.