Poradna pro starší děti

Máme objednávkový systém - děti objednáváme písemně, SMS či je můžete objednat osobně u sestry nebo telefonicky - tímto předcházíme delšímu čekání na vyšetření.

Preventivní prohlídky :

10. v 18 měsících
11. ve 3 letech
12. v 5 - 5,5 letech
13. v 7 letech
14. v 9 letech
15. v 11 letech
16. ve 13 letech
17. v 15 letech
18. v 17 letech
19. výstupní, v 19 letech

 Od 3 let se vždy provádí vyšetření moče při každe preventivní prohlídce, proto vždy ranní moč s sebou.