Očkování

OČKOVACÍ KALENDÁŘ - pravidelné očkování dětí v České republice
 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem,
s účinností od 1.11.2010
 
Očkování je podle § 46 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,
                                                            povinné.
 
Termín - věk dítěte Nemoc Očkovací látka
4. den - 6. týden Tuberkulóza jenu rizikových skupin /od 1.11.2010/ BCG vaccine SSI
2. měsíc (od započatého 9.týdne) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (1.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky) Infanrix hexa
Pneumokoková onemocnění* (1.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky)  Synflorix, Prevenar 13**
3. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (2.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky) Infanrix hexa
Pneumokoková onemocnění* (2.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky)  Synflorix, Prevenar 13**
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (3.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky) Infanrix hexa
Pneumokoková onemocnění* (3.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky)  Synflorix, Prevenar 13**
15.-21. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice (1.dávka) Priorix
11. - 18. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (4.dávka - interval min. 6 měsíců od předchozí dávky) Infanrix hexa
Pneumokoková onemocnění* (4.dávka - interval min. 6 měsíců od předchozí dávky)  Synflorix, Prevenar 13** (mezi 11. - 15. měsícem)
21. - 25. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice (2.dávka - interval 6 - 10 měsíců od předchozí dávky) Priorix
5. - 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Infanrix
10. - 11. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna (jen děti narozené od 12.3.1999)

Boostrix-Polio
   
13. - 14.rok HPV infekce- rakovina děložního čípku

Cervarix

Silgard

     
25. - 26. rok Tetanus Tetavax
Přeočkování každých 10 - 15 let Tetanus Tetavax
     

* Očkování proti pneumokokům není povinné, pouze dobrovolné, ale plně hrazené ze zdravotního pojištění (na základě úplného znění Zákona č. 48/1997 Sb., platného od 1.1.2010).

*Očkování proti HPV infekci - rakovině děložního čípku není povinné, pouze dobrovolné, ale plně hrazené ze zdravotního pojištění (na základě Novely Zákona č.48/1997 Sb., platné od 1.4.2012)

** Pro Prevenar 13 je možná úhrada ze zdravotního pojištění s doplatkem pacienta.

**Pro Silgard je možná úhrada ze zdravotního pojištění s doplatkem pacienta